Khamis, 3 November 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( PENDIDIKAN ISLAM)

Norlaily bt Md Zain ( EL-P02 )
D20102041897

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN                           : Pendidikan Islam
BIDANG                                              : Al-Quran
TAHUN                                               : 3 Delima
BILANGAN MURID                            : 29 Orang
TARIKH                                              : 12 Oktober 2011
HARI                                                   : Rabu
MASA                                                 : 8.40-9.30 Pagi  (40 minit )
TAJUK                                                            : Surah Al-Aa’diyaat ( Ayat 1-5)
OBJEKTIF                                          : Pada Akhir Pembelajaran Murid Dapat:
 1.1 Membaca surah Al-Aa’diyaat dengan betul.
1.2 Membaca Surah Al-Aa’diyaat dengan betul dan      
      fasih.
1.3 Membaca Surah Al-Aa’diyaat dengan fasih dan   
      bertajwid.

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID:
  Murid telah mengetahui bacaaan kalimah dan ayat    
  pendek di dalam Al-Quran di Kelas Fardu   Ain.

PENERAPAN NILAI                          : Rajin membaca Al-Quran, bekerjasama semasa
                                                            bacaan dalam kumpulan dan berani menyebut
                                                            bacaan ayat pendek yang terdapat dalam surah.

KBKK                                                 : Menjana idea, membuat gambaran mental,
        menghubungkait, menjelaskan, menghuraikan dan
        merumuskan.

KEPELBAGAIAN KECERDASAN    : Kecerdasan interpersonal,kecerdasan visual.

BAHAN BANTU MENGAJAR                       : Kad kalimah dan kad ayat.

RUJUKAN GURU                              :
1.    Buku Panduan Guru Pendidikan Islam (Tahun 3)
2.    Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 3 ( Jilid 1 )
3.    Buku Rujukan Sasbadi Pendidikan Islam Tahun 3 KBSR


Langkah/ masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi/ Kaedah/ABM/ Nilai/KBKK/ MI

Set Induksi
(5 minit )

Pendahuluan:
 • Bacaan Doa Belajar
 • Nama Surah:
( Al-Aa’diyaat)
 • Jumlah Ayat:
(1-5)

 1. Murid membaca doa belajar bersama-sama guru.
 2. Guru bersoaljawab berkaitan surah yang hendak dibacakan.

Strategi : Berpusatkan Murid
Kaedah : Mendengar dan soal jawab.
Nilai : Bersungguh-sungguh dan rajin.
KBKK : Membuat gambaran mental

Langkah 1
( 8 minit )

Kalimah dalam surah:
Ø $\Û÷6|Ê
Ø $\èø)tR
Ø $ºèøHsd

 1. Murid menyebut kalimah yang dipamerkan oleh guru secara  kelas kumpulan dan individu.
 2. Murid membaca kalimah sambil guru membetulkan bunyi bacaan mereka.


Strategi : Berpusatkan murid dan guru.
Kaedah: Mendengar, melihat dan soal jawab.
 Nilai : Berani untuk cuba membacakan kalimah dan rajin.
ABM: Kad Ayat.
KBKK : Menjana idea, membuat gambaran mental dan menjelaskan cara bacaan yang betul.
MI: Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan visual-spatial.

Langkah 2
(12 minit )Kad Ayat :
Surah Al-Aa’diyaat    (Ayat 1-5)
بسم الله الرحمن الرحيم

والعديت ضبحا

فالموريت قدحا
 
 فالمغيرت صبحا

 فاثرن به نقعا

 فوسطن به جمعا

 1. Murid menyebut ayat yang dipamerkan oleh guru secara  kelas kumpulan dan individu.
 2. Murid membaca kalimah sambil guru membetulkan bunyi bacaan mereka
 3. Murid diminta ke depan kelas untuk membacakan ayat sambil diikuti rakan-rakan yang lain.Strategi : Berpusatkan murid dan guru.
Kaedah: Mendengar, melihat dan soal jawab.
 Nilai :
Berani untuk cuba membacakan ayat dan berusaha bersungguh-sungguh.
ABM: Kad Kalimah
KBKK : Menjana idea, membuat hubungkait diantara bacaan ayat ke dalam kalimah pendek dalam surah.
MI: Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan visual-spatial.


Langkah 3
( 15 minit )

Aktiviti Main Peranan:
Aktiviti berkumpulan:
Surah Al-Aa’diyaat    (Ayat 1-5)

 1. Murid diberikan satu bekas pensel untuk diberikan kepada rakan disebelahnya sambil murid yang lain membacakan surah Al-Aa’diyaat bersama-sama.
 2. Apabila surah tersebut selesai dibaca, murid yang di atas mejanya ada bekas pensel itu akan terpilih untuk membacakan satu potongan ayat dalam surah Al-Aa;diyaat.
 3. Guru mendengar bacaan murid dan memperbetulkan sebutan huruf yang salah.

Strategi : Berpusatkan Murid
Kaedah : Mendengar dan soal jawab.
ABM :
Bekas Pensel
Nilai : Bersungguh-sungguh dan bekerjasama dalam kumpulan.
KBKK : Membuat gambaran mental
MI: Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan visual-spatial

Penutup
( 5 minit )


Rumusan :
 • Bacaan Surah Aa’diyaat


 1. Murid diminta membaca surah Aa’diyaat bersama-sama sekali secara kelas.
 2. Murid diingatkan supaya membaca surah secara berterusan di rumah agar tidak lupa.

Strategi :
Berpusatkan guru dan murid.
Kaedah : Mendengar.
Nilai : Kerjasama dan hormat menghormati.
KBKK: MerumuskanREFLEKSI GURU :
Murid seronok dapat membaca ayat-ayat tersebut ketika dalam permainan kumpulan. Walaupun begitu masih ada murid yang tidak dapat membaca ayat dalam surah Al-Aa’diyaat, mereka ini akan diberi pemulihan dalam waktu Tasmik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan